Prevajalniki za mobilne telefone

Seznam brezplaA?nih aplkacij, ki jih je mogoA?e naloA?iti v mobilne telefone Android, iPhone in BlackBerry:

Android

Android

Aplikacija Kratek opis
Google Translate Aplikacija je mobilna razliA?ica Googleovega spletnega prevajalnika, best push mower 2018 prilagojena za android. OmogoA?a prevajanje med veA? kot 60 jeziki. Poleg tega omogoA?a tudi branje besedila (Text to Speech), glasovni vnos in prevajanje govora Conversation Mode (veA? o aplikaciji: A�e boljA?i prevajalnik Google Translate).
Talk to me BrezplaA?na aplikacija za android, ki neposredno prevaja govor. Prepozna 15 jezikov, vendar slovenA?A?ine (za zdaj) ni med njimi. Prevod je mogoA?e poslati v obliki kratkega sporoA?ila ali elektronske poA?te.
Tour Translator Aplikacija za android, ki omogoA?a prevajanje med 33 jeziki (vkljuA?no s slovenA?A?ino). OmogoA?a tudi glasovno prepoznavanje 12 jezikov. Prevode lahko shranjujete, briA?ete ali jih delite z drugimi.
iTranslate Gre za iPhoneov prevajalnik, ki ga lahko uporabljate tudi should i buy a research paper online na telefonih z OS android. Univerzalni prevajalnik prevaja med veA? kot 50 svetovnimi jeziki (vkljuA?no s slovenA?A?ino) in prepoznava tudi govor. Prevode lahko shranjujete, jih poA?iljate po elektronski poA?ti ali jih delite prek twitterja. Aplikacija vsebuje tudi slovar.
Trippo Mondo Voice Translator BrezplaA?na androidna aplikacija prevaja fraze in prevod zagotovi v govorjeni obliki. Podpira veA? kot 30 jezikov. Prevod je mogoA?e tudi poslati prek kratkega sporoA?ila, elektronske poA?te, twitterja ali facebooka.
Euro Dictionary BrezplaA?ni veA?jeziA?ni slovar, ki prevaja med 13 jeziki. Aplikacija deluje tudi brez internetne povezave.
Langtolang Dictionary BrezplaA?ni veA?jeziA?ni slovar za android, ki podpira pribliA?no 50 jezikov, med njimi tudi slovenA?A?ino.

iPhone

iPhone

celebrex tablets buy, generic Zoloft.

Aplikacija Kratek opis
Google Translate Googleov prevajalnik si lahko brezplaA?no naloA?ite tudi v iPhone. OmogoA?a prevajanje med 63jeziki, branje besedila (Text to Speech) in glasovni vnos ter ima vgrajen naA?in za pogovor. Prevode si lahko oznaA?ite z zvezdico in do njih dostopate tudi brez internetne povezave.
iTranslate Prevaja besede ali povedi med veA? kot 50 jeziki. Prevajalnik ima vgrajen tudi naA?in za pogovor, ki neposredno prevaja govorjeno besedilo. Prevod je mogoA?e poslati prek elektronske poA?te ali twittera, ga shraniti ali kopirati.
Free Translator BrezplaA?na aplikacija za iPhone, ki uporablja Googleov prevajalnik s poenostavljenim vmesnikom. Podpira 32 jezikov.
Multi Lang Dictionary and Translator BrezplaA?na aplikacija za iPhone vsebuje veA? slovarjev, do katerih lahko dostopate prek spleta ali brez internetne povezave, prevajalnik in prevajanje A�Text to SpeechA�. Prevode si lahko shranjujete.
Dictionary.com BrezplaA?na aplikacija za iPhone, ki A?rpa vsebino iz spletnih slovarjev Dictionary.com in Thesaurus.com. Za uporabo aplikacije ne potrebujete internetne povezave. Slovar vsebuje pribliA?no 2 milijona gesel in definicij ter omogoA?a avdio-izgovarjavo.

BlackBerry

BlackBerry

purchase tadalafil, purchase Zoloft.

Aplikacija Kratek opis
Fancy Tran BrezplaA?ni prevajalnik za BlackBerry, ki temelji na Googleovem in Bingovem prevajalnem sistemu. Podpira veA? kot 60 jezikov, prepoznava govor v 14 jezikih in prevaja besedilo v govor. Samodejno preverja A?rkovanje in transliterira besedila iz nelatiniA?nih pisav. Prevod je mogoA?e poslati v obliki kratkega ali elektronskega sporoA?ila.
Navita Translator BrezplaA?na aplikacija, ki omogoA?a prevajanje med veA? kot 50 jeziki; za nekatere jezike pozna tudi izgovarjavo besed.
iTranslator BrezplaA?na aplikacija za BlackBerry uporablja Google-ovo tehnologijo in omogoA?a prevajanje besedil, dokumentov in spletnih strani med 58 jeziki, med katerimi je tudi slovenA?A?ina.
ProTranslateLite Preprost brezplaA?ni prevajalnik za telefone BlackBerry, ki uporablja Googleov prevajalni sistem. Prevod je mogoA?e poslati prek kratkega sporoA?ila, elektronskega sporoA?ila ali twitterja.
BCD Translator BrezplaA?na aplikacija za BlackBerry, ki omogoA?a prevajanje med 36 jeziki. Prevod je mogoA?e poslati preko elektronske poA?te oziroma ga objaviti na Twitter-ju in Facebook-u.
Tra.duc.tor Preprost prevajalnik za razliA?ne jezike, ki ponuja tudi izgovarjavo prevoda.
Dictionary.com and Thesaurus BrezplaA?ni slovar Dictionary.com za BlackBerry: veA? kot 500.000 gesel, avdio-izgovarjava.