BrezplaA?ni slovarji

SlovenA?A?ina

SlovenA?A?ina

Seznam brezplaA?nih spletnih slovarjev, ki ponujajo prevode v slovenA?A?ino oz. iz slovenA?A?ine v veA?je svetovne jezike:

sildenafil reviews, zithromax reviews.

Slovar Kratek opis
SSKJ BrezplaA?na spletna paper writers cheap izdaja Slovarja slovenskega knjiA?nega jezika.
Slovarji PONS Jezikovne kombinacije : ang-slo, fra-slo, ita-slo, nem-slo, A?pa-slo in obratno. OmogoA?ajo tudi iskanje besednih zvez.
Termania Amebisovi brezplaA?ni slovarji (slovenA?A?ina, angleA?A?ina, nemA?A?ina), Slovar slovenskega knjA?nega jezika, Slovar sopomenk, Slovenski pravopis.
Slovarji najdi.si Jezikovne kombinacije: slo-ang, slo-fra, slo-nem, slo-A?pa, slo-ita.
Spletni slovarji Jezikovne kombinacije: slo-ang, slo-nem, slo-fra, slo-ita, slo-A?pa, slo-port, slo-hr, hr-ang in obratno.
Slovarji IPS AngleA?ko-slovenski in francosko-slovenski slovar.
Evroterm TerminoloA?ka zbirka, ki vsebuje pribliA?no 130.000 izrazov in se nenehno dopolnjuje. Podpira 16 jezikov, med njimi tudi slovenA?A?ino.
Language to language Zbirka veA? kot 2000 dvojeziA?nih slovarjev na enem mestu, med njimi so tudi slovarji, ki ponujajo prevode iz slovenA?A?ine oz. v slovenA?A?ino.
Logos BrezplaA?ni veA?jeziA?ni spletni slovar, ki podpira veA? kot 200 jezikov, vkljuA?no s slovenA?A?ino.
Freelang AngleA?ko-slovenski in slovensko-angleA?ki slovar.
Japonsko-slovenski slovar Japonsko-slovenski slovar z dodatnimi primeri iz korpusa.

AngleA?A?ina

AngleA?A?ina

BrezplaA?ni enojeziA?ni angleA?ki slovarji, dostopni na spletu:

Slovar Kratek opis
Dictionary.com AngleA?ki slovar, tezaver in prevajalnik.
Oxford Dictionaries AngleA?ki slovar, ki vsebuje veA? kot 350.000 gesel.
Merriam Webster’s Dictionaries AngleA?ki slovar, tezaver, medicinski slovar, A?pansko-angleA?ki slovar, enciklopedija.
Cambridge Dictionaries Slovar britanske angleA?A?ine, slovar ameriA?ke angleA?A?ine, slovar poslovne angleA?A?ine, A?pansko-angleA?ki in angleA?ko-A?panski slovar, turA?ko-angleA?ki in angleA?ko-turA?ki slovar.

NemA?A?ina

NemA?A?ina

Slovarji nemA?kega jezika:

Slovar Kratek opis
DWDS EnojeziA?ni nemA?ki slovar, ki ponuja tudi tezaver, korpus in etimoloA?ki slovar.
Duden BrezplaA?na spletna razliA?ica enojeziA?nega nemA?kega slovarja.

FrancoA?A?ina

FrancoA?A?ina

Slovarji francoskega jezika:

Paroxetine for sale, buy clomid.

Slovar Kratek opis
TLFi Le TrA�sor de la Langue FranA�aise informatisA�. ObseA?en enojeziA?ni francoski slovar, broadfork cost ki vsebuje veA? kot 100.000 gesel.
Larousse SploA?ni francoski slovar, slovar sinonimov in antonimov, frazeoloA?ki slovar, slovar homonimov, slovar citatov in preglednice glagolskih spregatev.
L’Internaute Slovar francoskega jezika z veA? kot 55.000 gesli. V rezultatih iskanja so poleg definicije prikazani tudi sinonimi, citati, fraze, dogodki, povezani z besedo, in glagolske spregatve.
Mediadico.com Slovar francoskega jezika, ki poleg definicij prikaA?e tudi sinonime, fraze in glagolske spregatve.

A�panA?A?ina

A�panA?A?ina

Seznam slovarjev A?panskega jezika:

Slovar Kratek opis
Diccionario de la lengua espaA�ola Slovar A?panskega jezika A�panske kraljeve akademije.
Diccionarios.com Poleg slovarja A?panskega jezika je na spletni strani na voljo tudi veA? dvojeziA?nih slovarjev.
Elmundo.es Diccionarios SploA?ni slovar A?panskega jezika, slovar sinonimov in antonimov, medicinski slovar ter dvojeziA?ni slovarji ang-A?pa, A?pa-ang, fra-A?pa, A?pa-fra.

Italy

ItalijanA?A?ina

Seznam slovarjev italijanskega jezika:

Slovar Kratek opis
Dizionari Sapere.it SploA?ni slovar italijanskega jezika, slovar sinonimov in antonimov ter zbirka dvojeziA?nih slovarjev.
Dizionari corriere.it BrezplaA?ni spletni slovar italijanskega jezika.
Treccani.it SploA?ni slovar italijanskega jezika, enciklopedija in biografski slovar.
Dizionari Hoepli.it BrezplaA?ni spletni slovar italijanskega jezika in zbirka dvojeziA?nih slovarjev z naslednjimi jezikovnimi kombinacijami: ita-ang, ang-ita, ita-A?pa, A?pa-ita, ita-fra, fra-ita, ita-nem, nem-ita.

 

VeA?jeziA?ni slovarji

Seznam brezplaA?nih veA?jeziA?nih spletnih slovarjev, ki ponujajo prevode med razliA?nimi jeziki.

Slovar Kratek opis
The Free Dictionary Zbirka veA? enojeziA?nih slovarjev: angleA?ki, francoski, A?panski, nemA?ki, italijanski, arabski, kitajski, poljski, portugalski, nizozemski, norveA?ki, grA?ki, ruski, turA?ki.
Wiktionary SploA?ni slovar, na voljo v razliA?nih jezikih. Gre za projekt Wikimedie; slovar je odprt projekt, ki ga lahko ureja in dopolnjuje kdor koli.
dict.cc BrezplaA?ni veA?jeziA?ni spletni slovar, ki podpira razliA?ne jezikovne kombinacije – vsi veA?ji svetovni jeziki. Dopolnjujejo ga lahko uporabniki.
WordReference.com Zbirka dvojeziA?nih slovarjev za prevode iz angleA?A?ine v A?panA?A?ino, italijanA?A?ino, francoA?A?ino, nemA?A?ino, ruA?A?ino, portugalA?A?ino, poljA?A?ino, romunA?A?ino, A?eA?A?ino, grA?A?ino, turA?A?ino, arabA?A?ino, korejA?A?ino, kitajA?A?ino, japonA?A?ino in obratno.
Dictionarist Zbirka veA?jeziA?nih slovarjev za veA?je svetovne jezike.
Reverso Vsebuje angleA?ki in francoski slovar ter veA? dvojeziA?nih slovarjev: ang-fra, ang-A?pa, ang-ita, ang-nem, ang-rus, ang-port, ang-kit, fra-A?pa ter obratno. Poleg tega ponujaspletni prevajalnik, glagolske spregatve ter angleA?ko in francosko slovnico.
Freedict Zbirka dvojeziA?nih slovarjev za prevode iz angleA?A?ine v afrikanA?A?ino, danA?A?ino, nizozemA?A?ino, finA?A?ino, francoA?A?ino, madA?arA?A?ino, indonezijA?A?ino, italijanA?A?ino, japonA?A?ino, latinA?A?ino, norveA?A?ino, portugalA?A?ino, ruA?A?ino, A?panA?A?ino, svahili in A?vedA?A?ino.
IATE TerminoloA?ka zbirka, ki podpira vse jezike Evropske unije.
Free Dictionary BrezplaA?ni spletni slovar, ki podpira 21 jezikov.
OneLook BrezplaA?ni spletni slovar, ki omogoA?a hkratno iskanje po veliki
mnoA?ici spletnih slovarjev.